Skip to content

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej

Powiększ rozmiar czcionki Zmiejsz rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki
Aktualności
Komunikat w sprawie Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
Podaje się do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 6 podjętą przez Radę Fundacji - organu Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 31 marca 2022 r. zdecydowano o likwidacji Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000070308, REGON: 350557438, NIP: 6761040789.   
 
W związku wpisem rozwiązania Fundacji przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w dniu 9 maja 2022 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ. KRS/011594/22/084)  została ona postawiona w stan likwidacji. Do pełnienia funkcji likwidatorów na podstawie uchwały Rady Fundacji nr 7 z dnia 31 marca 2022r. zostali powołani: 
  1. Gerard Nowacki
  2. Bogdan Solnica
  3. Ryszard Michorowski
W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają wierzycieli Fundacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Termin zgłaszania roszczeń zostaje przedłużony o 30 dni tj. do dnia 10 lipca 2022 r. 
 
 

Fundacja Diaglab

31-231 Kraków
ul. Bociana 22

Tel. +48 12 614 52 38
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 
  baner
 
Diagnostyka Laboratoryjna
 
 baner